Vision

Kontaktcenter Klippen er et socialt evangelisk arbejde blandt nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark. Vi hjælper hjemløse, alkoholikere og stofmisbrugere i Københavns Kommune. Klippen driver et værested på indre Vesterbro for ovenstående målgruppe. Klippen har også god kontakt til de prostituerede og handlede kvinder på indre Vesterbro. Derudover driver Klippen kørselsteams, der hver eneste uge besøger kendte hænge-ud pladser for hjemløse og misbrugere rundt i hele København.

Klippens formål er, gennem opsøgende arbejde på gadeplan samt arbejdet i værestedet, at hjælpe og motivere vores målgruppe til at starte et nyt liv – et resocialiseret liv med arbejde, netværk og familie.

Nuværende projekter
Værested:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 19.00 – 21.30

Kørselsteam:
Mandag kl. 10.15 – 14.15
Torsdag kl. 21.30 – 00.00
Fredag kl. 10.00 – 13.00
Søndag kl. 13.00 – 15.00

Formiddagstilbud:
Tirsdag kl. 10.00 – 13.00 – hjælp og rådgivning

Vision for fremtiden
1. Klippen arbejder pt. på at åbne et nyt gruppe- og aktivitettilbud, hvor vi kan tilbyde udsatte aktiviteter 1-2 dage om ugen, samt et gruppetilbud hver 2. uge. Til gruppetilbuddet vil der blandt andet være mulighed for samtale og rådgivning i et hyggeligt og opbyggeligt fællesskab sammen med andre. Tanken er at hjælpe udsatte til et mere indholdsrigt liv uden alle hverdagens normale udfordringer.
Vi er pt. igang med at lægge sidste finger på projektet og forberede de forskellige aktiviteter.
Tilbuddet er planlagt til at starte op i midten af april 2017.

2. Som noget helt nyt er Klippens Kørselsteam begyndt et opsøge udsatte i aftentimerne. Hver torsdag aften kører Kørselsteamet en tur til Sundholm på Amager. Visionen er, at kunne udvikle tilbuddet således, at vi også kan besøge andre områder af København i aftentimerne.

3. Et af Klippens store visioner for fremtiden er, at kunne udvikle et socialøkonomisk bo- og arbejdsfællesskab som skal give udsatte unge mennesker (hjemløse og misbrugere) en mulighed for at finde en base hvorfra det er muligt at skabe et sundere liv, udvikle sig, og få etableret et nødvendigt og holdbart stoffrit netværk med nye venner og sunde familierelationer.

Se Klippens seneste “Tak fra gaden” video
 
Læs Klippens seneste Årsberetning 2016