Der er brug for KLIPPENS arbejde – og vi har brug for din hjælp…

Kontaktcenter Klippen er momsfritaget, fordi vi er en såkaldt §8a-godkendt organisation. Denne momsfritagelse er væsentlig for KLIPPENs arbejde og fortsatte virke. For at kunne bevare denne momsfritagelse, så kræves det, at der årligt er mindst 100 personer, som giver et bidrag på 200 kr. – eller mere!
Støt KLIPPEN med et bidrag eller som fast månedlig giver – vi har hårdt brug for det!

Bidraget er for øvrigt fradragsberettiget, så hvis du ved afgivelsen af bidraget oplyser dit CPR-nr., så sørger KLIPPEN for, at SKAT får besked, og bidraget kommer således reelt kun til at koste dig det halve.

Jo flere, der støtter vort arbejdet, desto større effekt vil vores indsats få. Vi har mange aktiviteter i gang og har gode tanker for at brede vort arbejde ud i et større geografisk område. Støtten kommer hjemløse, alkoholikere, narkomaner og andre socialt udsatte til gode.

Din støtte er med til at styrke vores arbejde således, at:
• vi kan støtte og hjælpe socialt udsatte rundt i hele Københavns Kommune
• vi får mulighed for, at udvikle hjælpen til et større geografisk område
• vi kan se endnu flere liv blive forvandlet – blandt andet gennem døgnbehandling

Du kan læse meget mere om KLIPPENs arbejde på: Facebook eller Instagram.


 
Støt vort arbejde på en af følgende måder:


 
Konto: 1569 – 0707546    (engangsbeløb eller fast månedlig støtte)
  MobilePay: 31319939

  For yderligere info – kontakt Allan Frederiksen, tlf. 28102892