Spændende lederskifte i ”gadeplansarbejdet” Klippen

Steffen Reimers-Nielsen afløser den 1. august 2019, Allan Frederiksen som daglig leder
af Kontaktcenter Klippens socialt evangeliske arbejde i København.

Baggrunden for skiftet skyldes, at Allan efter 6½ år oplever, at det er blevet tid til nye udfordringer. Det er en beslutning Allan har truffet efter mange forskellige overvejelser. Klippens bestyrelse har i den seneste tid i samarbejde med Allan og Steffen derfor fundet en god løsning ift. overdragelse af “foreningen” og alle de administrative opgaver.

Allan beretter: ”Jeg er meget taknemlig for mine 6½ år, som leder af Klippen. Jeg har lært rigtig meget undervejs, deriblandt ift. mennesker og misbrug samt alt det administrative med fundraising, budgetter og regnskab, mm.
Jeg oplever, at Klippen i dag står i en situation, hvor der er gode muligheder for at udvikle arbejdet fremadrettet. Klippen har derudover i de seneste år oplevet at få flere gode samarbejdspartnere, hvilket uden tvivl er med til at styrke det fremadrettede arbejde. Jeg oplever derfor, at jeg kan give stafetten videre med god samvittighed.
Det har uden tvivl været et højdepunkt for mig, at kunne starte Klippens opsøgende gadeplansarbejde (Kørselsteamet) rundt i hele København, tilbage i januar 2013. Derudover har det været en stor glæde, at vi har kunne støtte og hjælpe mange forskellige mennesker ift. udfordringer med misbrug og hjemløshed. Jeg kunne nævne mange navne, der på forskellig vis er kommet videre og andre der er på vej samt mennesker, der undervejs er blevet mødt af et venligt smil, en bøn, en vigtig samtale, hjælp ift. selvmordstanker og meget andet. Mange er undervejs kommet til tro på Jesus og nogle er kommet med i et sundt netværk i en kirke. Klippen og de mange frivillige medarbejdere gør en stor forskel i København. Tusind tak til alle der har støttet mig i de sidste mange år.”

Med Allans afsked, kan Klippen præsentere Steffen Reimers-Nielsen som ny daglig leder af Klippens arbejde.
Steffen har gennem en periode fra marts 2017 – marts 2018 været ansat i Klippen og har blandt andet været involveret i det opsøgende gadeplansarbejde (Kørselsteamet). Efter ansættelsen ophørte fortsatte Steffen som teamleder på onsdagsholdet (værestedet). Han kender derfor foreningens arbejde særdeles godt.
Steffen brænder for socialt arbejde og ønsker at skabe netværk, da fællesskab og tværfaglighed med relevante aktører er med til at bidrage positivt til menneskers livsudfoldelse. Steffen har arbejdet som projektleder, kursusleder, teamleder, børnekirke-leder og som pædagogmedhjælper. Derudover fungerer Steffen i dag som bestyrelsesformand for foreningen Trinkurser i Danmark. Steffen er pt. i gang med af afslutte sin kandidatgrad i socialt arbejde ved Aalborg Universitet i København.

Principielt mener Steffen: ”Alle mennesker er værdifulde og skal behandles derefter. Der er et lys i selv de mørkeste hjerter og tanker, dette lys vil vi se skinne klart.” Klippens arbejde indebærer bl.a. at vandre sammen med mennesker som står i forskellige livsomstændigheder, og på den vandring pege på hvem Jesus er.

Vi i bestyrelsen siger tak til Allan for et flot arbejde i Klippen gennem de sidste mange år.
Nu ser vi fremad og glæder os derfor rigtig meget til det fremtidige samarbejde med Steffen.

 

På vegne af Klippen,

Johannes Fuchs
Formand