Hvem er vi

Kontaktcenter Klippen er et socialt arbejde blandt nogle af de mest udsatte i Danmark. Vi hjælper hjemløse, alkoholikere og stofmisbrugere i Københavns Kommune.
Klippen driver et værested på indre Vesterbro for ovenstående målgruppe. Klippen har også god kontakt til de prostituerede og handlede kvinder på Vesterbro. Derudover driver Klippen et Kørselsteam, der hver eneste uge besøger kendte hænge-ud pladser for hjemløse og misbrugere rundt i hele København.

Klippens formål er, gennem opsøgende arbejde på gadeplan samt arbejdet i værestedet, at hjælpe og motivere vores målgruppe til at starte et nyt liv – et resocialiseret liv med arbejde, netværk og familie.

Klippen har arbejdet med udsatte i mere end 30 år og er i dag en organisation med mere end 50 frivillige medarbejdere, der alle arbejder på at motivere og hjælpe de mest udsatte til at ændre deres situation.

Klippen mener: “Den vigtigste prioritering for ethvert menneske, må være, at tage sig af den svage, den fattige, den hjemløse og enhver anden, der har det svært i livet.”

En Bibelsk tekst skriver om det på følgende måde: “Det jeg ønsker, svarede Herren, det er, at I deler jeres mad med de sultne, at I giver husly til de hjemløse, at I sørger for tøj til dem, som intet har, og i det hele taget gør, hvad I kan for at afhjælpe de behov, der findes lige omkring jer.” (Redigeret) ❤ 
 

Vort menneskesyn

”Mennesket, uanset dets situation, er unikt og skal værdsættes som sådant og have muligheder for at udvikle evner og gaver, som er givet det enkelte menneske.”
 

Teen Challenge Danmark

Præsten David Wilkerson startede det første gadeplansarbejde blandt banderne i New York i 1958. Dette arbejde blev grunden til et verdensomspændende arbejde blandt hjemløse og mennesker med afhængighedsproblemer.
I Danmark består Teen Challenge af Døgnbehandlingscenteret Betesda Rehabilitering, TC Taastrup, Gadecafeen i Århus, Cirkelines Æske på Nørrebro og Klippen på Vesterbro i København. Teen Challenge er repræsenteret i de fleste lande i Europa.