Livsstilssamtale

Hvad indeholder en Livsstilssamtale?

Samtalen er anonym og er et gratis tilbud til dig, der ønsker at kaste nyt lys over gamle vaner, og hvis du ønsker det – få inspiration til at ændre dem! I livsstilssamtalerne har vi fokus på at motivere og opbygge til en mulig forandring.

Samtalerne har fokus på at skabe motivation til forandring og tager udgangspunkt i dine værdier og ønsker om forandring. Målet er, at opdage egne styrker og ressourcer og blive motiveret til sundhedsfremmende adfærd eller til at blive mere selvhjulpen i forskellige udfordringer.

I livsstilssamtalerne er der alene fokus på dit ønske om en forandring. Samtalerne kan også foregå i en selvhjælpsgruppe, hvor du i fællesskab med 2-3-4 andre kan finde inspiration, blive udfordret og få støtte fra ligesindede. Samtalerne foregår i et respektfuldt forum, hvor både du, (de andre) og coach/leder kan bidrage til samtalen.

I samtalen bruges forskellige samtaleværktøjer alt efter samtalens indhold og den enkelte persons behov.

Hvornår foregår samtalen?

Samtalerne planlægges i tidsrum som passer individuelt.
Det betyder at vi sammen aftaler hvor og hvornår man mødes.
Tilbuddet kræver IKKE en lægehenvisning.

Læs mere om Klippens arbejde

Kontakt Allan Frederiksen
Telefon 28 10 28 92
  

nyhed