Livsstilssamtale

Hvad indeholder en Livsstilssamtale?

Samtalen er anonym og er et gratis tilbud til dig, der ønsker at kaste nyt lys over gamle vaner, og hvis du ønsker det – få inspiration til at ændre dem! I livsstilssamtalerne har vi fokus på at motivere og opbygge til en mulig forandring.

Samtalerne har fokus på at skabe motivation til forandring og tager udgangspunkt i dine værdier og ønsker om forandring. Målet er, at opdage egne styrker og ressourcer og blive motiveret til sundhedsfremmende adfærd eller til at blive mere selvhjulpen i forskellige udfordringer.

I livsstilssamtalerne er der alene fokus på dit ønske om en forandring. Samtalerne kan også foregå i en selvhjælpsgruppe, hvor du i fællesskab med 2-3-4 andre kan finde inspiration, blive udfordret og få støtte fra ligesindede. Samtalerne foregår i et respektfuldt forum, hvor både du, (de andre) og coach/leder kan bidrage til samtalen.

I samtalen bruges forskellige samtaleværktøjer alt efter samtalens indhold og den enkelte persons behov.

Hvornår foregår samtalen?

Samtalerne planlægges i tidsrum som passer individuelt.
Det betyder at vi sammen aftaler hvor og hvornår man mødes.
Tilbuddet kræver IKKE en lægehenvisning.

Læs mere om Klippens arbejde

Kontakt Steffen Reimers-Nielsen
Telefon: 5369 2892
  

nyhed