Betingelser

Betingelser for indgåelse af betalingsaftale via betalingskort

Betalingsaftale via betalingskort

Når en gavegiver støtter Kontaktcenter Klippen igennem en betalingsaftale, gives der lov til at Kontaktcenter Klippen trækker det valgt beløb 1 gang hver måned d. 1.

Priser

Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en betalingsaftale.

Kvittering

Gavegiver modtager en kvittering på e-mail (eller pr. brev hvis e-mail ikke er tilgængelig) ved hver betaling, med mindre dette efterfølgende fravælges af gavegiver enten telefonisk, pr. e-mail eller skriftligt.

Køb og ansvar

Hvis gavegiver vælger at beløbet er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Kontaktcenter Klippen med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Kontaktcenter Klippen sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Kontaktcenter Klippen til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger

Kontaktcenter Klippen registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men Kontaktcenter Klippen gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Kontaktcenter Klippen bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Fornyelse

Ved indgåelse af betalingsaftale gives Kontaktcenter Klippen lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet når betalingskortet udløber eller spærres.
Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation, med det nye korts data.

Ophør

Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin betalingsaftale, kan dette ske ved at kontakte Kontaktcenter Klippen på af@klippen.org eller telefon: (+45) 28102892. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil betalingsaftalen stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret

Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en betalingsaftale med betalingskort.

Reklamationsbehandling

Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Kontaktcenter Klippen
Lille Colbjørnsensgade 9, st. th.
DK 1703 København V.
Danmark
+45 2810 2892
af@klippen.org