TC Taastrup – Klippens bestyrelse  (TC Sjælland)

Formand:

Praktiserende læge, Jan Hollensen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Advokat, Søren Kokkenborg
Adm. medarbejder, Ingeborg von Moos
Fhv. præst, Johannes Fuchs
Maler, Arne Jørgensen
Projektleder, Niels Graversen